แม่บ้านมือปราบ

ปราบฝุ่น ปลอดเชื้อ มั่นใจ เฮ้ เฮลเปอร์

บริการทำความสะอาดที่พักอาศัย พร้อมฆ่าเชื้อ ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ควบคู่ไปกับ แอลกอฮอลล์ความเข้มข้น 75% สำหรับพื้นผิวที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ ที่ได้รับการรับรองว่า สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย โดยเฉพาะไวรัสโคโรน่า ที่เป็นต้นเหตุของโรค COVID-19